Historia firmy

Firma została założona w 1958 roku przez Józefa Krzala. Wtedy nazwa firmy brzmiała: "Wytwórnia Wód Gazowanych". W takim kształcie firma trwała do roku 1990, aż do śmierci swojego założyciela. Wtedy kierownictwo w firmie przejął syn założyciela, Jacek Krzal.

Obecnym właścicielem "Rozlewni Wód Źródlanych i Napojów" jest Jacek Krzal.

Dane firmy do faktury